Voronezh
City
170 cm
Height
Gray-blue
Eye color
Sophia Pokusaeva
Model, Voronezh