Nizhny Novgorod
City
173 cm
Height
Dark brown
Eye color
Brunette
Hair color
Margarita Manukovskaya
Actress, Nizhny Novgorod